Education and technical suport2

Technická podpora a vzdelávanie

Technická podpora je v ANV záväzok voči zákazníkom. Vaša dôvera a spokojnosť je pre nás prvoradá.

V spolupráci s National Instruments zabezpečujeme školenia:

  • NI LabVIEW
  • NI TestStand
  • NI LabWindows/CVI
  • NI LabVIEW Real-Time
  • NI LabVIEW FPGA
  • Data Acquisition and Signal Conditioning
  • Machine Vision
  • DIAdem

Poskytujeme odbornú prípravu na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu a činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany vydané rozhodnutím č. 3066/2011-ÚVZ MDVRR SR.


Príklady:

  foto v01foto v02 foto v03foto v04